Nieuwsbrief

Van Anastasia tot Liefdesriten,
de Rinkelende dennen van Rusland reeks is
nu helemaal vertaald !

 

 

Nieuwsbrief december 2016 

 

De Rinkelende dennen van Rusland reeks 
slow reading met een diepgaand effect

 

   
   

Eigenlijk willen we als mensen allemaal gewoon gelukkig zijn en ons leven zinvol inrichten. En de meeste mensen zouden het liefst zien dat ook alle anderen gelukkig zijn.

Dat kan best lastig zijn, in een wereld met botsende religies, met etnische en raciale conflicten, met een welvaartsverdeling die problematisch is, met een klimaatprobleem en een toenemend uitgeputte Aarde. En de opsomming van narigheid is daarmee verre van compleet, maar dat hoeven we niemand te vertellen.

Dus is het bijzonder om te zien dat in een reeks boeken over een kluizenares in de Siberische taiga stukje bij beetje een receptuur zichtbaar wordt voor geluk en vervulling, ongeacht welke religie je aanhangt of tot welk ras je behoort, tot welke maatschappelijke laag je jezelf rekent, en of je gestudeerd hebt of niet.

Preciezer gezegd, er groeit tijdens het lezen een bepaald besef, dat onontbeerlijk is voor het omarmen van deze receptuur. Om er vervolgens je leven mee vorm te geven op een wijze die, naast een diepgaande bijdrage aan levensgeluk, bovendien een duurzame bijdrage zal leveren aan het verminderen van de opwarming van de Aarde, het voeden en versterken van de planeet hand in hand met het versterken van economische onafhankelijkheid voor iedereen, en nog andere positieve neveneffecten.

Dit alles in een jasje van ogenschijnlijk simpele boeken, zonder literaire pretentie, die zich tegelijk laten lezen als een uitzonderlijk liefdesverhaal.
Niettemin hebben deze boeken de kracht ons op te tillen boven de waan van de dag, en laten ze ons in een compleet ander licht de zin en onzin van opvoedingssystemen en onderwijsmethoden, van werkgelegenheidsproblematieken, religieuze strijd tot en met staatsinrichting en politiek zien, zodat we geïnspireerd worden tot fundamentele oplossingen.

Dat klinkt bijna als een sprookje

Als mensen een duidelijke visie hebben en hun aangeboren scheppingskracht benutten, kunnen sprookjes werkelijkheid worden. Dit wordt momenteel het duidelijkst zichtbaar in Rusland, waar deze boekenreeks oorspronkelijk is uitgegeven. Daar hebben mensen uit alle maatschappelijke lagen, met uiteenlopende politieke, religieuze of anderszins gevarieerde achtergrond, de inhoud van de boeken ter harte genomen en zien inmiddels ruim 360 nieuwe, vreedzame, bloeiende buurtschappen het licht, enkele daarvan zijn al uitgestrekte dorpen! Hun aantal neemt vrijwel maandelijks toe.

Er zijn natuurlijk uitdagingen te overwinnen, maar de bewoners zien de toekomst rooskleurig in: de toekomst waarvoor ze welbewust de grondslagen aan het leggen zijn, voor zichzelf en de generaties na hen. Inderdaad, de volgende generatie is daar op sommige plaatsen al geboren en aan het opgroeien, en we zullen er vast nog veel van horen…

Wie had dat kunnen bedenken toen we begonnen met de vertaling en publicatie van het eerste deel van de reeks. We zijn vervuld van trots dat het moment gekomen is dat ook het laatste deel van deze eerste reeks*) van Vladimir Megre – Een nieuwe beschaving deel 2, Liefdesriten – nog deze maand in het Nederlands verschijnt.

En met het nieuwe jaar voor de deur verschijnt ook nog als een klap op de vuurpijl, de bundel Vertellingen uit de toekomst. Een toegankelijke manier voor jong en oud om in gecomprimeerde vorm kennis te maken met de strekking van de Rinkelende dennen van Rusland reeks. Het is onze stille hoop dat deze hartverwarmende maar ook tot nadenken stemmende vertellingen veelvuldig voorgelezen gaan worden!

 

 

Ontmoetingsbijeenkomst voor lezers

We hadden de verschijning van deze beide boeken en de afronding van de eerste reeks graag willen vieren met een ontmoetingsbijeenkomst voor lezers. Maar de drukke decembermaand leent zich daar niet bij uitstek voor, en we weten dat er mensen reikhalzend naar Liefdesriten uitkijken, dus komt dit feestje een andere keer.

Dit betekent dat we begin volgend jaar een eerste ontmoetingsbijeenkomst organiseren, vooral om lezers de gelegenheid te bieden met elkaar in contact te komen, zodat het gemakkelijker wordt om – voor wie dat wil – gezamenlijk initiatieven te ontplooien.

En ook als je niet van plan bent initiatieven te ontwikkelen, dan kan het alleen al leuk zijn om te ontdekken dat iemand die bij je in de straat woont, en van wie je dat niet wist, ook een enthousiaste lezer is.

Of misschien ben je, zoals in Liefdesriten beschreven, op zoek naar je wederhelft: we hebben een groot netwerk en het wordt tijd om gelegenheid te bieden om gezamenlijk de onderlinge draadjes - voor wie dat wil - te verbinden.

In de eerstvolgende Anastasia-nieuwsbrief gaan we hier nader op in. Vergeet niet je voor de speciale aan De rinkelende dennen gewijde nieuwsbrief op te geven.

 

Meld je hier aan voor de speciale Anastasia nieuwsbrief. (Verschijnt vanaf januari 2017)