...en meer

!

Videobrieven Vladimir Megre

Inmiddels zijn er ruim 360 buurtschappen met familiethuisgronden (of: familiedomeinen) opgericht in Rusland naar het idee van Anastasia.

Voor wie de Anastasia reeks (waarvan Megre de auteur is) niet kent: Anastasia onderstreept het belang van het hebben van een eigen stuk grond, als levend, zich aldoor vernieuwend 'kapitaal', en als verbinding met de aarde en de kosmos. Om een compleet zelfvoorzienend ecosysteem op te bouwen is 1 hectare een minimum vereiste, zodat ook bos - houtvoorziening (bouwmaterialen) en vijver/meer (watervoorziening en -reiniging, vissen) geïntegreerd kunnen worden - en er ook ruimte is voor grote bomen die bijdragen aan natuurlijke compostering. Dat stuk grond zou onvervreemdbaar moeten zijn, ook voor de komende generaties. Waarom dit liefst 'in eigen houderschap' en niet in bijvoorbeeld coöperatief verband zou moeten, is één van de thema's die in de boeken aan bod komt.

Nee, geen terug naar het verleden, 'back to the future'

Niet iedereen zal dit als toekomstideaal hebben - in de stad gebeurt immers het leven :) . We horen echter ook veel reacties van lezers, dat ze het wél zouden willen, alleen is dit voor hen niet weggelegd: in Nederland zou dit immers niet haalbaar zijn. Wij betwijfelen dat. Gelukkig zijn er ook lezers die stellig van plan zijn deze droom in dit leven te verwerkelijken.

De videobrieven brengen in beeld wat er op dit moment - vooral in Rusland - op dit gebied gebeurt. De video's zijn Engels ondertiteld, de Nederlandse tekst van de video's is naast de videolinks te vinden.

 '[...]  Overal zijn mensen van goede wil. Overal zijn mensen die behoefte hebben aan een goed
nieuw idee. Overal zijn mensen die niet zitten te wachten op het feit dat ze een aantal
negatieve gebeurtenissen gemeen hebben, maar die het scheppen van het mooie
als gemeenschappelijk uitgangspunt willen zien.'

Vladimir Megre

 

Januari 2018 Twintig jaar later  video  Ondertiteling als Nederlandse tekst

November 2017  Praag  video deel 1     Ondertiteling dl1 als Nederlandse tekst

November 2017  Praag  video deel 2     Ondertiteling dl2 als Nederlandse tekst 

Augustus 2017 video    Dag van de Aarde 2017 - NL tekst ondertiteling

20 februari 2017 International Scientific-Practical Conference «SCIENTIFIC BASIS AND PRACTICAL REALIZATION OF THE IDEA OF FAMILY HOMESTEADS IN RUSSIA AND IN THE WORLD»
Moscow, Faculty of Economics, Moscow State University.
Lees meer info

januari 2017 video nieuwjaarswensen Vladimir Megre  -  NL tekst uitgeschreven

januari 2016 video nieuwjaarswensen Vladimir Megre  -  NL tekst ondertiteling 

januari 2015 video nieuwjaarsboodschap en de familiethuisgronden Nederlandse tekst

  • Eerste halfuur bericht Megre, vervolgens een uur met beelden van en interviews over familiethuisgronden in opbouw

juli 2015 video: bericht op de Dag van de Aarde       Nederlandse tekst

augustus 2015 video: Toespraak New York Nexus Youth Summit - VN    Nederlandse tekst

  • De voordracht van Megre tijdens de Nexus Summit bij de VN

augustus 2015 video: Terugblik op het optreden in Amerika    Nederlandse tekst

  • Een terugblik na afloop van de de Nexus Summit bij de VN, met name over het belang van het onderkennen van het essentiële verschil tussen ecodorpen en familiethuisgronden.

september 2015 video: Lezersconferenties 2015-2016      Nederlandse tekst

  • In de videobrief van september vertelt Megre over de recente lezersbijeenkomsten in Finland, Zweden en Estland, en spreekt zijn hoop uit dat deze bijeenkomsten bijdragen aan het doorbreken van de huidige verkilling op politiek niveau tussen Oost en West.

De ondertiteling is in het Engels. Werkt de ondertiteling niet: RECHTSonder in de balk in het YouTube beeld tussen de klok en het radertje zit een ‘knopje’ waarmee je ondertiteling aan en uit kunt zetten