!
Vladimir Megre
978-90-77463-09-3
1 à 2 werkdagen
Boek 3 Anastasia
Boek 3 De ruimte van Liefde

De ruimte van Liefde (deel 3)

De ruimte van Liefde – deel 3

218 pagina's
ISBN 978-90-77463-09-3

Vladimir Megre gaat opnieuw op reis naar de Siberische taiga. Onderweg merkt hij dat hij allang niet meer de enige is die Anastasia wil bezoeken. Zijn verhaal hierover biedt nieuw inzicht in de hel die we op deze planeet ongewild vaak zelf creëren, en over geweldloosheid en de onbegrensde macht van Liefde…
Tijdens het bezoek aan Anastasia ziet hij voor de eerste keer zijn zoon, en is hij in de gelegenheid om met Anastasia diepgaand van gedachten te wisselen over opvoeding en onderwijs.
Vladimir Megre
978-90-77463-11-6
1 à 2 werkdagen
Boek 4 Anastasia
Boek 4 Anastasia

Schepping (deel 4)

Schepping – deel 4
ISBN 978-90-77463-11-6
208 pagina's, ingenaaid

‘Of er in de literatuur die ons heeft bereikt, een levensechter beeld van God gegeven wordt dan in dit boek, dat kan alleen u beoordelen, waarde lezer.'
- Vladimir Megre

 

[...] ‘Kijk, Vladimir, het is maar een klein zaadje, maar wanneer je het in de aarde stopt, groeit er een majestueuze Siberische den uit. Niet een eik, niet een esdoorn, niet een roos, alleen maar een Siberische den. Die den zal op zijn beurt weer pijnboompitten produceren, en in iedere pijnboompit zal, net als in de allereerste, alle informatie van de

Vladimir Megre
978-90-77463-13-0
1 à 2 werkdagen
Boek 5 Anastasia
Boek 5 Anastasia

Wie zijn wij? (deel 5)

Wie Zijn Wij? – deel 5

ISBN 978-90-77463-13-0
218 pagina's, ingenaaid

'...en elk oordeel is geweld tegen een persoon, en staat gelijk aan vrijheidsberoving.'

In Wie zijn wij? draait Anastasia onze omgekeerde wereld om: onze wereldwijde problemen hebben alles te maken met het feit dat we niet meer weten wie we zijn, dat we ons hebben losgemaakt van de natuur en dat we zijn vergeten dat het de bedoeling was (en nog steeds onze potentie is) om een paradijs op Aarde te creëren als medescheppers in een levende schepping.
Vladimir Megre
978-90-77463-14-7
1 à 2 werkdagen
Boek 6 Anastasia
Anastasia boeken

Het Familieboek (deel 6)

Het Familieboek – deel 6

ISBN 978-90-77463-14-7
235 pagina's, ingenaaid

Megre ontmoet zijn inmiddels vijfjarige zoon en komt tot verbijsterende inzichten. Het leerboek over de (verdraaide) geschiedenis van de mensheid dat hij heeft meegebracht, leidt tot gesprekken met Anastasia over onze oude geschiedenis en de cultuur van de Veden.

[...] Ook ik zal beginnen aan mijn Familieboek, voor mijn nakomelingen en voor mijzelf. En daarin zal ik, onder andere, zeker het volgende schrijven: ‘Ik, Vladimir Megre, leefde in een tijdperk waarin de mensheid niet in de echte wereld aanwezig was. Haar lichaam voedde zich met de gaven van de echte wereld, maar haar bewustzijn doolde rond in de wereld van de illusie. Het is een heel zware periode geweest in het leven van de mensen. Ik ben nu aan het proberen mijn bewustzijn terug te brengen naar de echte, Goddelijke wereld. Deze Goddelijke wereld van de natuur heeft geleden onder het bewustzijn van de mensen. Zwaar geleden. Ik begrijp dit nu en zal proberen het recht te zetten. Ik zal doen wat ik kan, binnen de tijd die mij rest. Misschien kom ik niet verder dan het creëren van het ontwerp van mijn familiethuisgrond. Misschien maar een deel ervan. De hoofdzaak is dat ik het begrijp, en dat mijn kinderen het zullen begrijpen.’ [...]

Vladimir Megre
978-90-77463-20-8
1 à 2 werkdagen
Boek 7 Anastasia
Boek 7 Anastasia

De energie van het leven (deel 7)

De energie van het leven - deel 7

ISBN 978-90-77463-20-8
230 pagina's, ingenaaid

‘Door te vertellen over familiedomeinen heeft Anastasia in feite het grootste geheim van Goddelijk leven onthuld. Ze heeft de mens de weg terug naar het paradijs getoond.’
–Anastasia’s grootvader

Vladimir Megre
978-90-77463-27-7
1 à 2 werkdagen
Anastasia boeken deel 8

Een nieuwe beschaving-I (deel 8-1)

[…] En haar zacht uitgesproken woorden vinden stilletjes hun weg door een eindeloze stroom van informatie die dreunend en krijsend op de tv-schermen en in tal van andere media verschijnt. Haar woorden vinden hun weg en worden door mensen waargenomen. En degenen die deze woorden horen, geven antwoord met een gitaarsnaar en een lied, maar dikwijls ook met daden. Ze geven hun leven op een andere manier gestalte. […]

Geld, economie, democratie, politiek, het zijn begrippen die in onze huidige beschaving zo vaak opduiken, dat we ze bijna als natuurwetten beschouwen en geneigd zijn deze denkbeelden als uitgangspunt te nemen voor onze waarneming van de werkelijkheid en voor de oplossing van problemen in de samenleving.

‘Wat de werkelijkheid is, zou slechts door jouw eigen wezen moeten worden vastgesteld,’ herhaalt Anastasia keer op keer.

Hoe zouden de wereld en ons leven eruitzien als we onze planeet en onze relatie met de planeet als de basis van welvaart en welzijn zouden beschouwen? Met als gevolg een economie op basis van het leven?

Een hectare grond in eigen bezit voor iedere gezinseenheid die dat zou wensen, zou volgens Anastasia voldoende zijn om een leven in vrijheid, veiligheid en overvloed gestalte te geven.

Lees hier alvast een fragment

Mark Shepard
ISBN 978-90-62245-33-8
1 à 2 werkdagen
herstellende_landbouw_web

Herstellende landbouw

Agro-ecologie voor boeren, burgers en buitenlui

Loop je na het lezen van de Anastasia-boeken rond met vragen over hoe je dat dan doet, dat inrichten van die hectare, zodanig dat het geen eeuwige kringloop van zwoegen en ploeteren wordt, dan staat dit boek vol praktische informatie om je te helpen je plannen concreter te maken en verder uit te werken.

Tekst op de cover:

Dit boek gaat over landbouw. Over het verbouwen van voedsel op een manier die veerkrachtig en duurzaam is, ook als de hulpbronnen minder beschikbaar worden, ook als er vele extra monden gevoed moeten worden. Agrarische ecosystemen die in staat zijn om ons basisvoedsel aan koolhydraten, eiwitten en vetten te leveren, en tegelijkertijd de natuurlijke balans van de grond en omgeving herstellen. Dat impliceert een nadruk op meerjarige gewassen en een bloeiende polycultuur én resulteert in een gezonde bedrijfsstructuur met perspectief voor de lange termijn.
Mark Shepard heeft vele jaren ervaring met deze wijze van boeren en heeft een bloeiend agrarisch bedrijf opgebouwd. Dit boek biedt een handleiding om in verschillende situaties productief te kunnen zijn en laat zien hoe zowel de gewasopbrengst, de inkomstenstroom als ook de biodiversiteit profiteren van deze agro-ecologische insteek.
Een herademende agrarische aanpak voor planeet, consument en boer.

“De hazelnoten waren al van de struiken geoogst, net als de kersen, moerbeien, kiwi's en peren. Er werd een schat aan appels, rood en goud, in kuubskisten verzameld. Vlakbij hingen de tamme kastanjes te rijpen. Stierkalveren graasden op het rijke weiland en verderop zochten varkens snuffelend naar gevallen hazelnoten. Ik liep over een werkzaam, voedselproducerend agrarisch bedrijf. Een boerderij met een zachte, rijke bodem, water, en een schat aan plantaardig en dierlijk leven, zelfs kikkers! Deze plek, New Forest Farm, was vijftien jaar eerder ook zo'n barregronds maïsveld geweest, maar ze was omgevormd, genezen met onze hulp, en hersteld naar een productievere staat.”

Ashayana Deane
978-90-77463-15-4
1 à 2 werkdagen
Voyagers deel 1

Voyagers deel 1

Voyagers deel I
de slapende ontvoerden

ISBN 90-77463-15-4 
256 pagina's, ingenaaid, illustraties, index.

Wat weten we met zekerheid over onze oorsprong, andere werelden, en de aard van onze werkelijkheid zelf? Het is niet verwonderlijk dat de auteur haar inleiding begint met deze vraag. In Voyagers 1 worden een aantal blinde vlekken in de kennis waarover onze huidige samenleving beschikt, zichtbaar gemaakt en ingevuld. Nog opmerkelijker is het, dat de samenhang tussen deze ogenschijnlijk niet-verwante onderwerpen inzichtelijk wordt. Waar komen onze gedachten vandaan? Zijn de gevoelens die we voelen altijd ónze gevoelens?

Ashayana Deane
978-90-77463-22-2
1 à 2 werkdagen
Voyagers deel 2

Voyagers deel 2

Voyagers deel II
de geheimen van Amenti

ISBN 90-77463-22-2
640 pagina's, ingenaaid, illustraties, index  

‘…Dit boek is een inleiding, die als functie heeft om de gedetailleerde conceptuele grondslagen
neer te leggen waarmee inzicht in de huidige toestand van de mensheid bereikt kan worden.
Dit boek is bedoeld voor degenen die er aan toe zijn om inzicht te krijgen in het multidimensionale toneel waarvan Aarde altijd deel heeft uitgemaakt.’
  Ashayana Deane

Voyagers II legt de verbanden tussen de essentie van legendarisch Atlantis, Lemurië en Nibiru, en de oude Ascensie-mysteriën van de Arc van het Verbond, de Grote Piramide, ‘Binnen-Aarde’, ‘Bezoeker’-rassen, het Bijbelboek Openbaring en de Hallen van Amenti Sterrenpoorten, om vervolgens de achtergronden van en samenhang met de hedendaagse Bermuda Driehoek, HAARP, het Montauk Project, de Wingmakers Site, het Philadelphia Experiment, de New Age beweging, de 11 september 2001 ramp en ruim 70 jaar verheimelijking van UFO’s en experimenten met Infra-Geluid Scalaire Pulsen te onthullen.

Barbara Hand Clow
978-90-77463-02-4
1 à 2 werkdagen

Oog van de Centaur

de Kronieken van de Geest, deel 1
Oog van de Centaur
Visionaire expeditie door vorige levens
ISBN 978-90-77463-02-4
256 pagina's, met illustraties van Angela Werneke, uitgebreide bibliografie

In de Kronieken van de Geest herschrijft Barbara Hand Clow vanuit toestanden van verruimd bewustzijn de menselijke geschiedenis. In deze herziening van de geschiedenis krijgen gevoelens en bewustzijn, de aarde en de kosmos, het mannelijke en het vrouwelijke, planten, dieren en stenen, deze dimensie en andere dimensies, een plaats. Clow maakt ons op intieme wijze deelgenoot van het leven in oude geavanceerde culturen, aarde/hemel rituelen, heilige krachtplaatsen en de rol van aardetempels. Ze werpt nieuw licht op zin en zinloosheid, apathie en vervulling, ontworteling en verbinding, macht, geweld en seksueel misbruik en de ontwikkeling van die thema’s in de loop van de tijd. De gepassioneerde verhalen hebben de kracht om verwondering, verbazing, irritatie en afschuw op te roepen, en onze sluimerende magische en mythische krachten tot leven te wekken. De trilogie is een uitnodiging tot een grondige zelfbespiegeling over wie wij zijn en wat we met onze vrije wil doen.