Praktisch Handboek Voedselbossen

Martin Crawford
ISBN 978 90 77463 35 2
    Levertijd: 1 à 2 werkdagen
Bestel
  • Beschrijving

Auteur: Martin Crawford
ISBN: 978-90-77463-35-2 | hardcover | gebonden| full colour | rijk geïllustreerd | groot formaat | 384 pagina's
Subtitel: ontwerp, aanleg en onderhoud van een eetbare bostuin

De term 'voedselbos' roept algauw het beeld op van een natuurlijk, dichtbegroeid bos, dit is echter niet het geval: in het voedselbos worden weliswaar de groei-omstandigheden van jong natuurlijk bos nagebootst, maar de kruinlaag (ongeacht hoe hoog deze is) wordt zodanig ontworpen dat deze op de meeste plaatsen voldoende licht doorlaat voor wat eronder groeit.
 

In een goed ontworpen voedselbos kunnen de natuurlijke processen zich optimaal ontvouwen. De noodzaak tot bodemomkering, wieden of plaagbeheersing is dan minimaal. Er wordt een gezond en veerkrachtig systeem gevormd, waarin het bodemleven zich herstelt en de bodemvruchtbaarheid in stand wordt gehouden. Het is voedend en weldadig als een natuurlijke leefruimte voor mensen, vogels, insecten en andere dieren en bovendien een genot voor alle zintuigen.

De gewassen worden gekozen op grond van de functies waarin ze voorzien, o.m. de functie van voedselvoorziening voor mens, dier en bodem, als windkering, maar ook als bron van hakhout, vlechtmateriaal, verfstoffen, etc. Anders dan bij de gangbare eenjarige voedselteelt groeien er voor het merendeel doorlevende gewassen.

 

Met ruim twintig jaar ervaring in zijn voedselbos van 0,8 hectare geeft

voedselbos pionier Martin Crawford inzicht in de aspecten die van belang zijn om dit complexe zichzelf in stand houdende systeem te doorgronden. 

Om enkele daarvan te noemen: het werken met gewassen van diverse hoogtes, het werken met voornamelijk doorlevende gewassen (in tegenstelling tot de gangbare eenjarige voedselteelt), het ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk tot geen externe bemestingsbronnen nodig zijn, het ervoor zorgen dat er gedurende het gehele groeiseizoen voldoende voedselbronnen zijn voor vogels, insecten en kleine dieren die als plaagbestrijders kunnen fungeren, het ervoor zorgen dat het ontwerp zodanig is dat alles elkaar zoveel mogelijk versterkt, en er zo weinig mogelijk onderhoud nodig is.

Als je de samenhang tussen alle in het boek behandelde aspecten eenmaal doorgrondt, heb je voldoende aanknopingspunten om het betreffende terrein te observeren en kun je vervolgens je eigen unieke invulling geven aan je ontwerp.

In Praktisch Handboek Voedselbossen staat alles wat je moet weten, ongeacht of je een kleinere bostuin wilt aanleggen in je achtertuin of een voedselbos tot ontwikkeling wilt brengen op een groot stuk grond. Volgens Martin Crawford heb je voor een 'echt' voedselbos, met in de hoogste groeilaag ook bomen van meer dan 10m hoog, minimaal ca. 1000m2 nodig. Met minder grond kun je deze groeilaag weglaten en bestaat de kruinlaag uit lagere bomen, je zult dan meer energie moeten besteden aan plaagbeheersing en onderhoud.